Thứ trưởng bộ Công an thông tin về 'đốt dữ liệu điểm thi ở Sơn La'