Thu Minh nói về hot girl đi hát: Đất sét mài ngàn đời cũng không sáng được