Thủ khoa các trường CAND từ Sơn La, Hòa Bình: Sẽ báo cáo Bộ Công an