Thu 6,7 tấn đầu đạn, kim loại sau vụ nổ ở Bắc Ninh