Thu 5 tỉ USD nhờ bán cổ phần 'cô gái đẹp' bia Sài Gòn