Thót tim giải cứu nam thanh niên vắt vẻo trên cột điện cao thế