Thót tim cảnh học sinh vùng cao ‘cưỡi’ bè tre vượt sông tìm con chữ