Thông tin thêm vụ giả danh tướng quân đội lừa đảo 1.000 người