Thông tin nghỉ lễ 30/4 ở TP.HCM, người dân cần biết