Thông tin mới nhất vụ cháy chung cư Carina và chuyện bồi thường