Thông tin chính thức vụ các đối tượng gây rối tại Bình Thuận