Thông tin chính thức về nhóm côn đồ bắn một phụ nữ trọng thương