Thời tiết ngày 9/7: Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét nhiều nơi