Thời tiết ngày 6/8: Hà Nội hửng nắng, Sài Gòn mưa lớn