Thời tiết ngày 18/7: Bão số 3 gây mưa rất lớn ở Bắc Trung Bộ