Thời tiết ngày 18/11: Áp thấp mạnh lên thành bão số 14, giật cấp 12 tiến thẳng đất liền