Thời tiết hôm nay 17/11: Có mưa ở hầu hết các tỉnh trong cả nước

12/0,543