Thời tiết 4/4: Bắc Bộ sắp chuyển rét, có nơi dưới 10 độ