Thời tiết 3/8: Tiếp tục xuất hiện mưa to, nguy cơ ngập lụt ở các thành phố