Thời tiết 2/11: Bão vào biển Đông, Bình Thuận - Kiên Giang đề phòng vòi rồng