Thỏi son Christian Louboutin kèm lá thư chồng để lại khiến vợ đọc xong chỉ biết khóc nghẹn