Thời điểm dân Nhật đối mặt 'họa tuyệt chủng' vì... búp bê tình dục