Thợ lặn tiết lộ sự cố ngày cuối cùng giải cứu đội bóng

19/0,465