Thợ lặn Anh tìm thấy đội bóng mắc kẹt nhờ... hết dây thừng