Thiếu tướng Phan Anh Minh nói gì về tổ chức khủng bố?

12/0,478