Thiếu tướng Lê Văn Cương: Phải làm đến cùng để khôi phục điểm ở Sơn La