Thiếu nữ xinh đẹp bị đánh ghen bắt quỳ gối giữa đường