Thiếu nữ Việt được dân mạng Hàn Quốc khen xinh đẹp là ai?