Thiếu nữ Hưng Yên khỏa thân tắm mưa giữa đường gây sốc