Thiếu niên 16 tuổi đâm người cướp tiền vì nợ 2 triệu đồng