Thiếu niên 14 tuổi bị đánh gần chết vì ăn trộm khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội