Thiếu gia Lâm Đồng 15 tuổi sở hữu hàng chục động vật dị - lạ - độc và đắt đỏ

17/1,214