Thiệt hại đầu tiên do bão số 12: 9 tàu gặp nạn, 11 thuyền viên chìm xuống biển

21/1,294