Thiến hóa học, tử hình và cuộc sống như địa ngục cho kẻ ấu dâm