Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Tên càng kêu, càng… hút khách