Thi thể phụ nữ trôi dạt trên sông ở Hà Tĩnh là thiếu tá quân đội