Thi thể bé gái 5 tuổi bị lũ cuốn trôi mắc trên bụi tre