Thí sinh tố giám thị “ăn cắp chất xám”: Em nghĩ mình cần phải lên tiếng