Thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia ra về với 0 điểm

12/0,873