Thí sinh sốc khi biết tin giám thị 'quay bài'... cho mình