Thí sinh Olympia thực tập ở NASA, làm sĩ quan hòa bình Liên Hợp Quốc