Thí sinh Lạng Sơn, Hòa Bình phủ khắp danh sách thủ khoa trường quân đội phía Bắc