Thí sinh Hoa hậu Đại dương nói gì về việc “bị ép tiếp rượu, cởi đồ trước bác sĩ nam”?