Thí sinh đỗ cao vào trường công an: Kết quả xác minh chờ đến bao giờ?