'Thị Nở' kể số phận đặc biệt của cảnh nóng đầu tiên trong phim Việt