Theo chân Robot nặng 300 tấn dưới đường hầm metro đầu tiên ở Sài Gòn

12/2,590