Theo chân chồng hộ tống sếp nữ, vợ chết lặng chứng kiến cảnh khó tin