Thêm một phụ nữ phù não, hôn mê sâu do ngộ độc rượu methanol