Thêm 4 đứa trẻ ra khỏi hang, chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan lại tạm dừng