Thêm 1 cầu thủ HAGL được bổ sung lên tuyển Olympic Việt Nam